Χειριστήρια Σημείων Εξυπηρέτησης


results-img

Τα χειριστήρια χρησιμοποιούνται σε κάθε σημείο γραμματείας για τον χειρισμό του συστήματος Προτεραιότητας. Ο χειρισμός του συστήματος είναι πολύ φιλικός στον χρήστη και γίνεται είτε μέσω συσκευών , είτε μέσω του υπάρχοντος υπολογιστή. Μέσω των χειριστηρίων ο χρήστης μπορεί να δει την κατάσταση σε όλο το σύστημα και να ενημερωθεί Online για τα άτομα που είναι σε αναμονή σε κάθε υπηρεσία. Επίσης μπορεί να μεταφέρει πελάτες από μια υπηρεσία σε άλλη. Το περιβάλλον του χειριστηρίου διαμορφώνεται πάνω σε κάθε πελάτη μας ξεχωριστά , ώστε να καλύψει όλες τις παραμέτρους ειδικές ή μη που χρειάζεται για την σωστή λειτουργία του συστήματος προτεραιότητας βάση της πολιτικής της κάθε εταιρίας.

    Δυνατότητες

  • Ενημέρωση του Χειριστή, πόσα άτομα είναι σε αναμονή ανά υπηρεσία, και ποιον αριθμό εξυπηρετεί .
  • Tablet με Kiosk Mode λογισμικό για αδιάλειπτη λειτουργία του χειριστή .
  • Δυνατότητα χρήσης υπολογιστή αντί του Tablet.
  • Μεταφορά υπηρεσίας από ένα σημείο εξυπηρέτησης σε άλλο, ή σε άλλη γραμματεία.)
  • Θερμικός Εκτυπωτής 58mm ή 80mm
  • Ενσύρματη ή και Ασύρματη Επικοινωνία
  • Απομακρυσμένη Υποστήριξη
  • Υπολογισμός χρόνου αναμονής που μεταλλάσσεται βάσει των πραγματικών συνθηκών.

Οθόνη Χειριστηρίου

Δοκιμάστε Online το χειριστήριο μας

Οδηγίες Χρήσης

Πατήστε στα παρακάτω εικονίδια για Οδηγίες Χρήσης

Σύνδεση στο Χειριστήριο

Επιλέξτε τον χρήστη που επιθυμείτε, , επιλέξτε το σημείο εξυπηρέτησης και πατήστε Σύνδεση. Αν κάποιο από τα πάνω πεδία είναι κενό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρήστης, ή σημείο εξυπηρέτησης διαθέσιμο αυτή τη στιγμή και προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα"

design process

Λειτουργίες Χειριστηρίου

Στο περιβάλλον του χειριστηρίου βλέπετε πόσα άτομα είναι σε αναμονή σε κάθε υπηρεσία. Μπορείτε να πατήσετε Κλήση Επόμενου Βάσει Ώρας ώστε να καλέσει όποιον έχει έρθει πρώτα.Αν πατήσετε Κλήση Επόμενου Βάσει Υπηρεσίας, θα δώσει προτεραιότητας ανάλογα στην σημαντικότητα της Υπηρεσίας που έχει δηλώσει ο υπεύθυνος. Σε περίπτωση που θέλετε να επαναληφθεί η διαδικασία κλήσης πατάτε Επανάκληση. Για προσωρινή διακοπή της Εξυπηρέτησης πατάτε Παύση. Αν θέλετε να μεταφέρετε κάποιον σε άλλη Υπηρεσία πατάτε Μεταφορά Υπηρεσίας.

design process

Αποσύνδεση Χειριστή

Για να αποσυνδεθείτε απο τον Χειριστή και το Σημείο Εξυπηρέτησης πατήστε Αποσύνδεση

design process