Λύσεις που παρέχουμε


Διαχείριση και Προτεραιότητα

Το Σύστημα Προτεραιότητας και Διαχείρισης πελάτων, είναι μια ολοκληρωμένη λύση ,αυτοματοποιημένης διαχείρισης των πελατών, κατευθύνοντας τους με την έκδοση ενός εισιτηρίου στο σωστό σημείο και στο σωστό χρόνο, μειώνοντας τον χρόνο εξυπηρέτησης και αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Κεντρική Διαχείριση Οθονών

Το Σύστημα Διαχείρισης Οθονών , είναι ένα σύστημα που διαχειρίζεται κεντρικά την εικόνα από πολλές τηλεοράσεις, ενός ή πολλών καταστημάτων εμφανίζοντας διαφημιστικά μηνύματα,βίντεο και άλλες πληροφορίες που θέλει ο πελάτης. Υλοποιούμε και προσαρμόζουμε την εφαρμογή πάνω στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Άλλες Εφαρμογές Διαχείρισης

Δημιουργία Εφαρμογών Διαχείρισης στις ανάγκες του κάθε πελάτη, όπως Διαχείριση Ουράς Ταμείων για μεγάλα καταστήματα με μια ουρά ταμείων. Επίσης Εφαρμογή Διαχείρισης Νοσοκομείου, διαχειρίζοντας ασθενείς, ραντεβού, προτεραιότητες, ιατρεία, χειρουργεία. Ε-Kiosks Πληροφοριών και τραπεζών, Κατασκευή Ειδικών εφαρμογών.

Ενδεικτικά Έργα