ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
Άτομα σε Αναμονή: 0 - Λεπτά Αναμονής:0 λεπτά
  • :
  • :

 

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εκτύπωση του εισιτηρίου στο επόμενο βήμα, χωρίς καμία άλλη επιπλέον ενημέρωση.
Προσοχή! Κατά την προσέλευσή σας πρέπει να έχετε εκτυπωμένο το εισιτήριό σας.